Vi bygger mjukvara &
skapar positiva avtryck

Code Labs är mer än ett konsultbolag.
Vi är ett hem för alla som vill skapa ett positivt avtryck, för en bättre framtid för människor och vår miljö.
Det gör vi genom att driva och stödja lokala och globala engagemang och bygga egna lösningar som stödjer positiv samhällsutveckling.
Samtidigt bygger vi moderna och skalbara tekniska lösningar för våra kunder.

Använda Ansible för orkestrering av Docker-container

Donation av datorer till Ghana

Vi joinar Elon Musk i TeamTrees.org

Använda Kafka i din händelsebaserade arkitektur!

Kunder

Pricer

Kindred

Dice

NetEnt

ICA

Infrastruktur

Vi har djup kompetens av att bygga, utveckla, och hantera infrastruktur med hjälp av infrastruktur som kod

Molntjänster

Vi har lång erfarenhet av att migrera och leverera nya tjänster på molnplattformar

Systemutveckling

Vi gillar att skriva tydlig, högpresterande och säker kod av hög kvalitet till backend, frontend och webbtjänster

Arkitektur

Design och implementation av hållbar och modulär arkitektur som är enkel att hantera och går att skala för framtida behov

Meny