kubernetes

Hybridmoln-strategi med Kubernetes

Kubernetes är kort beskrivet en plattform som tillsammans med en uppsättning komponenter hjälper dig att köra applikationer över…

Meny