TUI är en tysk resekoncern som verkar inom affärsområdena Tourism Business och Specialist Travel. TUI Group har 30 miljoner kunder per år, 76 000 anställda och flyger från 25 länder.

Uppdrag
Code Labs arbete bestod i att ihop med interna team utveckla och förbättra TUI’s plattform för infrastruktur och de många mikrotjänster som ligger till grund för de skandinaviska webbsidorna. Tät interaktion med organisationen gav en tydlig bild av behovet hos användarna och en ny plattform byggdes för att göra en flytt från ett eget datacenter till Amazon Web Services och på vis snabbare kunna skala till fler datacenter.

Infrastrukturen bestod i princip uteslutande av open source mjukvara och automatiserades med hjälp av Terraform och Ansible. De interna API’er som behövdes för infrastrukturen skrev i Python och JavaScript (Node.js för backend och React.js för frontend). 

Design och implementation gjordes med hjälp av Consul, Nomad och Vault ihop med AWS-tjänsterna VPC, S3, ELB, Route 53 och EC2. Andra verktyg som HaProxy och Traefik  användes också. 

Positiva effekter av arbetet var att man lyfte upp allt ägarskap till utvecklingsteamen som i sin tur fick en helt automatiserad plattform som gjorde att teamet kunde releasa direkt till produktionen från sina egna datorer när helst det passade teamet.

Code Labs konsult har visat bred förståelse som gjort att de snabbt satt sig in i befintliga lösningar och blivit produktiv. Teknisk duktig och noggrann. Konsulten har uppmuntrat till saklig diskussion och eftertanke för att få till den bästa lösningen. Vi tycker att Code Labs konsult varit en tillgång vad gäller att driva det tekniska arbetet framåt och att få nya idéer kring förbättringar. Konsulten har varit lika duktig på att sätta sig in i befintliga lösningar och utveckla dem vidare som att starta upp nytt. Konsulten har varit lätt att umgås med och visat sig vara både social och tillmötesgående. Vi kan varmt rekommendera Code Labs konsulter till andra uppdragsgivare!

Maja Wedefelt, Delivery Lead på TUI

Meny