Pricer tillverkar världens mest tillförlitliga hyllkantsetiketter och hjälper detaljhandlare världen över att lösa de viktiga utmaningar som nya tidens digitaliserade detaljhandel ställer på butiker. Pricer fungerar som en katalysator för butikens digitaliseringar genom att optimera processer och skapa både lösningar och tjänster som är lätta att använda och att skala upp. Design och utveckling av produkterna sker på huvudkontoret i Stockholm.

Uppdrag
Pricer vill modernisera sitt tjänsteerbjudande till butiker runt om i världen där man ska gå från att ha fysiska servrar på plats ute i butikerna till att erbjuda en modern SaaS-lösning baserad på Google Cloud Platform. Man ville även uppnå en snabbare uppstart av nya kunder och korta ned tiden från 1-2 dagar som det manuella arbetet tagit till att ha en mer automatiserad uppstartsprocess.

Lösningen var att Code Labs tillsammans med det existerande infrastruktur-teamet hos Pricer satt upp infrastrukturen som skriven kod, helt automatiserat och reproducerbart via Terraform baserat på Googles Kubernetes Engine. För monitorering och loggning används Prometheus, Grafana och ELK. 

De befintliga delar som tidigare driftades på Amazon Web Services migrerades över till Google Cloud Platform.

Vidare gick man över från att sätta upp nya kunder i separata kluster som medförde en hög kostnad per kund, till att få  in flera kunder i ett och samma kluster separerat via nätverksregler och name spaces – vilket fick ned kostnaderna till 5% av den ursprungliga kostnaden per kund.

Vidare har uppsättning av monitorering, larm och loggning varit en del av projektet.

Meny