Med affärsidén att vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider har ICA Sverige, med sina 1 300 butiker, en marknadsandel på cirka 36 procent. Det gör ICA Sverige till den ledande dagligvaruaktören i landet. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden. I verksamheten ingår också ett omfattande samarbete kring bland annat butiksetableringar, inköp, logistik, IT och marknadskommunikation, vilket gör det möjligt att uppnå skalfördelar.

Uppdrag
Code Labs har hjälpt ICA att felsöka och vidareutveckla systemet IMMS (Invoice Management for Maxi and Special) som är beroende av tid när det gäller matchning av skapade externa ordrar (för tex grillar, dammsugare och tyger) mot varumottagande av samma ordrar. Systemet använder sig av JMS och schemalagda importer för att få in data.

Code Labs utvecklade ett schemalagt jobb som försöker matcha om de ordrar som ännu inte kommit in i systemet så de kan matchas korrekt i framtiden samt uppgraderade till en senare version av Java och WebSphere. Uppdraget innebar även arkitektur, teknisk dokumentation och teknisk projektledning och tekniskt ansvar för hela systemet.

Teknisk miljö
Java, JEE, JMS, Oracle, Linux, Intellij, IBM WebSphere, Git, Jenkins, Confluence

Meny